Հայտարարություններ

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի աուդիտի իրականացման նպատակով աուդիտորական կազմակերպության ընտրության Nօ. ԼCS-2/2017_EIP մրցույթի վերաբերյալ

14.03.2018

Գնման մեթոդ – Նվազագույն գնի վրա հիմնված ընտրություն (LCS)

Հաղթող կազմակերպություն
Կազմակերպություն: Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
Հասցե: Երևան, Հայաստան
Տեխնիկական միավոր: 94.37
Վերջնական գնահատված գին: 9 976 330 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
Վերջնական դասակարգում: 1
Վերջնական բանակցված գին: 11,971,596 AMD ներառյալ ԱԱՀ

Գնահատված կազմակերպություններ

Կազմակերպություն: Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ
Հասցե: Երևան, Հայաստան
Տեխնիկական միավոր: 94.29
Վերջնական գնահատված գին: 10 730 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
Վերջնական դասակարգում: 2

Կազմակերպություն: Փի-Էյչ-Փի Աուդիտ ՓԲԸ
Հասցե: Երևան, Հայաստան
Տեխնիկական միավոր: 94.51
Վերջնական գնահատված գին: 22 465 056 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
Վերջնական դասակարգում: 3

Կազմակերպություն: Էրնսթ ընդ Յանգ ՓԲԸ
Հասցե: Երևան, Հայաստան
Տեխնիկական միավոր: 89.57
Վերջնական գնահատված գին: 30 000 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
Վերջնական դասակարգում: 4

Մերժված կազմակերպություններ
-


 

Նորություններ

17.03.2018 Պարզաբանումներ <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցեր 1. Ո՞րն է <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրի նպատակը: Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը` այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով: 2. Ի՞նչ մոդելներ կարող են... 27.02.2018 ԵՊՀ նոր կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 27-ին ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի պաշտոնական բացումը: <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնը >> ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում: Կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը... 23.02.2018 Նախադպրոցական միկրոծրագրեր՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզում Փետրվարի 21-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում աշխատանքային այցով ՀՀ Վայոց ձորի մարզում էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը վերոնշյալ մարզի համայնքներում խթանման աշխատանքների իրականացումն էր: Մասնավորապես, տեղի ունեցավ հանդիպում ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հ. Սարգսյանի և մարզպետարանի...