Վերջին հայտարարություն

ՆՄՀ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ>> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՄԱՐ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ԴԻՖՐԱԿՏՈՄԵՏՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՆՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

Հ Ա Յ Տ Ա Հ Ր Ա Վ Ե Ր Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Բ Ա Ր Ե Լ Ա Վ Ո Ւ Մ Ծ Ր Ա Գ Ի Ր «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ԴԻՖՐԱԿՏՈՄԵՏՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ Ֆինանսավորման աղբյուր` ՎԶՄԲ Վարկ No. 5387-AM ՄԶԸ Փոխառություն No. 8342-AM ՄՄԳ - 1/15-CIF-1I Սույն հայտարարությունը տրված է, ի լրումն Ծրագրի ընդհանուր գնման հայտարարությանը, որը հրապարակվել է UN...

Նորություններ

26.10.2016 Համաշխարհային բանկի պատվիրակության այցը ՀՀ մարզեր  Հոկտեմբերի 17-ից 21-ը Երևան է ժամանել Համաշխարհային բանկի կրթության հարցերով թիմը՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրով ընթացող շինարարական աշխատանքների որակի ու տեմպի տեխնիկական մոնիտորինգ իրականացնելու նպատակով: Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) պատվիրակությունը աշխատանքային... 11.10.2016 Էլեկտրոնային կրթական նյութեր 2015 թվականին <<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> երկրորդ վարկային ծրագրի  <<Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրում հանրակրթության համակարգում>> ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում ստեղծվել են էլեկտրոնային կրթական նյութեր` վիրտուալ... 11.10.2016 Նախակրթարանների բացում` Արմավիրի մարզում Արմավիրի մարզի Մեծամորի թիվ 1 հիմնական և Տանձուտի միջնակարգ դպրոցներում տեղի է ունեցել նախակրթարանների բացումը, որոնք ստեղծվել են «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատությունների միջև կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերով «Կրթության բարելավում»...

Հետադարձ կապ

Դաշտի լրացումը պարտադիր է:

Լրացրեք ճիշտ էլ. փոստի հասցե:

Դաշտի լրացումը պարտադիր է:

Էլ. փոստի հասցե

Հասցե

Ս. Վրացյան 73
Երևան 0070
Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոսահամար

+374 (10) 57 56 90
Ֆաքս` +374 (10) 55 97 50