Նորություններ

Համաշխարհային բանկի թիմը Կրթական ծրագրերի կենտրոնի աշխատակիցների հետ քննարկել է Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքները

27.03.2023

Մարտի 24-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հեռավար ձևաչափով հանդիպել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցների հետ: Առաքելության կազմում էին ավագ տնտեսագետ, Առաջադրանքի թիմի ղեկավար տկն. Շիզուկա Կունիմոտոն, կրթության ոլորտի խորհրդատու տկն. Ռենատա Ֆրեյթաս Լեմոսը և այլք: Հանդիպման առանցքում ՀԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրկանացվող աշխատանքների ընթացիկ քննարկումն էր:
Հյուրերին ողջունել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ծրագրերի ղեկավար Արմինե Խաչատրյանը: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ծրագրերի ղեկավարը նշել է, որ կրթության ոլորտում Համաշխարհային բանկի հետ ունեցած համագործակցության արդյունքում իրականացվել և իրականացվում են կարևոր և արդյունավետ ծրագրեր` հանրակրթությունից մինչև բուհական համակարգ: Այսօր էլ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիրը միտված է կրթության որակի հետագա բարելավմանը, միջազգային չափանիշներին
համահունչ կրթական համակարգի ստեղծմանը: Կարևորելով համատեղ աշխատանքը` նա շնորհակալություն է հայտնել Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներին՝ կրթության ոլորտում ցուցաբերած հետևողական աջակցության համար: Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են աշխատանքային և կազմակերպչական տարբեր խնդիրների: Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի «Հանրակրթության որակի բարելավում» բաղադրիչի թվով 4 ենթաբաղադրիչների և «Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) զարգացմանը» բաղադրիչի ղեկավարները ներկայացրել են «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի համատեքտում ԾԻԳ-ի գործունեության համապարփակ պատկերը՝ անդրադառնալով ծրագրի նախապատրաստական փուլին, իրականացված, ընթացիկ և նախատեսվող աշխատանքներին: Հանդիպման սկզբում ներկաներն անդրադարձել են միկրոծրագրերի իրականացման գործընթացի կազմակերպմանն առնչվող մի շարք հարցերի: Մասնավորապես ենթաբաղադիչի ղեկավարի կողմից նշվել է որ ՀՀ 5 մարզերի 25 կրթական հաստատությունների հետ կնքվել են դրամաշնորհային պայմանագրեր, և մինչև ամսվա վերջ կկնքվեն ևս 6 պայմանագրեր: Ներկայումս իրականացվում է նաև նախակրթարաննում ընդգրկված դաստիարակների վերապատրաստումն իրականացնող կաղմակերպության ընտրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի մշակումը: Նախատեսվում է նոր ուսումնական տարում ունենալ լիարժեք գործող 31 նոր նախակրթարան;
Ապա, կարևորելով ավագ դպրոցներում ֆիզիկական պայմանների ու կրթական ռեսուրսների առկայությունը, ՀԲ թիմի համաղեկավարը հետաքրքրվել է վարկային ծրագրով նախատեսվող 4 ավագ դպրոցներում հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկով: 1.2 ենթաբաղադրիչի ղեկավարը նշել է, որ ավարտել են 3 ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները, իսկ 4-րդ ավագ դպրոցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները գտնվում են ավարտման փուլում: Հաջորդ փուլում նախատեսվում է մրցույթների հայտարարում՝ կապալառու կազմակերպությունների ընտրության նպատակով:
ՀԲ ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են նաև1.3 ենթաբաղադրիչի շրջանակում տեղի ունեցած մի շարք հանդիպումներ; Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների, ՀՀ դպրոցների տնօրենների, ԿՏԱԿ-ի և ԿԶՆԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ անցկացրած հանդիպումներին: Բոլոր շահագրգիռ կողմերը ներկայացրել են ԿԿՏՀ- ի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ: Ներկայացված բոլոր առաջարկները փաստաթղթավորվել են, մշակվել է առաջարկների նախնական փաթեթ, որը ներկայացվել է ԿՏԱԿ և այն համատեղ քննարկման փուլում է:
Քննարկման առանցքում է եղել նաև հանրակրթական դպրոցների բնագիտական և ինժեներական լաբորատոր սարքավորումների, կահույքի և նյութերի տրամադրմանը առնչվող որոշ հարցեր: «Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› 1.5 ենթաբաղադրիչի ղեկավարը ներկայացրել է, որ գործընթացի համատեքստում ամփոփվել է կարիքների գնահատման գործընթացը, տեղի են ունեցել մի շարք հանդիպումներ դպրոցների տնօրենների և մարզպետարանի ներկայացուցիչների հետ ՀՀ Արմավիրի մարզում: Ներկայումս ավարվել է ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատորիաների հիմնման համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի; վերոնշյալ լաբորատորիաների կահավորման համար անհրաժեշտ գույքի /կահույք/ ձեռքբերման մրցութային փաստաթղթերի մշակումը և մրցույթների հայտարարումը:
Կողմերի քննարկման տիրույթում են եղել բարձրագույն կրթության ոլորտում «Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը» բաղադրիչի շրջանակներում դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման հետ կապված որոշ հարցեր: Բաղադրիչի ղեկավար Ա. Մինասյանը փաստել է, որ ՆՄՀ-ի շրջանակում ամփոփվել է անհատ խորհրդատուների կողմից դրամաշնորհային հայտերի գնահատման գործընթացը: Նշվել է նաև, որ Հայտերը գնահատող հանձնաժողովի փորձագետների եզրակացությունները կներկայացվեն ՆՄՀ համակարգող խորհուրդ, որոնց հիման վրա ՆՄՀ համակարգող խորհրդի կողմից կկայացվի դրամաշնորհային հայտերի ֆինանսավորման որոշում: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատակիցները վստահեցրել են, որ վարկային ծրագրի համատեքստում Համաշխարհային բանկի պատվիրակության հետ նման համատեղ քննարկումները կարևոր նախապայման են ծրագրի հետագա արդյունավետ ընթացքի համար:
 

Նորություններ

27.05.2024 Իրականացվել են ստուգայցեր հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը ›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում ՀՀ մարզերում հիմնանորոգվող թվով երեք ավագ դպրոցներում իրականացվել են ստուգայցեր ԿԾԿ ԾԻԳ-ի բնապահպան-խորհրդատուի կողմից: 2024թ.-ի մայիսին Ա. Կարապետյանը իրականացրել է ընտրանքային տեղային մոնիթորինգներ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում, ինչպես նաև եղել է մայրաքաղաքի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ... 22.05.2024 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով:Մայիսի 22-ին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Կոտայքի և Լոռու մարզերի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ, որի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում նախակրթարանների հիմնման... 19.05.2024 ԵՊՀ-ն՝ « ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծվող Օպտիկական միկրոհամակարգերի կենտրոնը Մայիսի 16-ին ԵՊՀ-ում անցկացվեց «ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսը՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 105-ամյակին: Ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ համախմբեց դիմորդներին, ուսանողներին, շրջանավարտներին, համալսարանական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներին և գործատուներին։ «ԲանՈՒԳործ»-ի շրջանակում դիմորդները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու մրցունակ կրթական ծրագրերին, ուսանողները` հանդիպելու իրենց ապագա գործատուներին, իսկ գործատուները՝ ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու...