Աշխատակազմ

Արմինե
Խաչատրյան

Ծրագրերի ղեկավար/տնօրենի տեղակալ

Հեռ՝ +37410575690(24)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2015-2021թթ. ՀՀ Կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՆ) Ծրագրերի Կենտրոն, Ծրագրերի իրականացման գրասենյակում (ԾԻԳ) ենթաբաղադրիչի ղեկավար: 2022թ.-ից մինչ օրս  ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Ծրագրերի Կենտրոն, Ծրագրերի իրականացման գրասենյակում (ԾԻԳ) Ծրագրերի ղեկավար / տնօրենի տեղակալ:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ


1988-1992 թթ.Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, Լեզուների ֆակուլտետ, անգլերեն/ֆրանսերեն լեզվի մասնագետի որակավորում:

Արմինե
Խաչատրյան

Ֆինանսական ղեկավար

Հեռ՝ +37410 575690 (20)

Էլ. փոստ՝

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


1999 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> /ԾԻԳ/-ում: 2012 թվականից ստանձնել է ֆինանսական ղեկավարի պաշտոնը:
Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` ԾԻԳ-ի ֆինանսահաշվապահական գործունեության կառավարում և վերահսկում:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` տնտեսագետ-կիբեռնետիկ

Հռիփսիմե
Գալստյան

Հաշվապահ

Հեռ՝ +37410 575690 (22)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2014 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> /ԾԻԳ/-ում: Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` աջակցել գլխավոր հաշվապահին ՀՀ օրենսդրությանը և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման վարման գործում:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` կիբեռնետիկ

Լիլիթ

Սեդրակյան

Գործավար

Հեռ՝ +37410575690(11)

Էլ. փոստ՝

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2013 թվականից: ԾԻԳ-ում աշխատանքի ընթացքում իրականացրել է փաստաթղթաշրջանառության գործընթաց:


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, լեզվաբանի որակավորում: