Աշխատակազմ

Արմինե
Խաչատրյան

Ֆինանսական ղեկավար

Հեռ՝ +37410 575690 (20)

Էլ. փոստ՝

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


1999 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> /ԾԻԳ/-ում: 2012 թվականից ստանձնել է ֆինանսական ղեկավարի պաշտոնը:
Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` ԾԻԳ-ի ֆինանսահաշվապահական գործունեության կառավարում և վերահսկում:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` տնտեսագետ-կիբեռնետիկ

Հասմիկ
Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ՝ +37410 575690 (21)

Էլ. փոստ՝

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2003 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ում: 2013 թվականից ստանձնել է գլխավոր հաշվապահի պաշտոնը Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` վարել ԾԻԳ-ի հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ օրենսդրությանը և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` տնտեսագետ-տեսաբան

Հռիփսիմե
Գալստյան

Հաշվապահ

Հեռ՝ +37410 575690 (22)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2014 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> /ԾԻԳ/-ում: Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` աջակցել գլխավոր հաշվապահին ՀՀ օրենսդրությանը և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման վարման գործում:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` կիբեռնետիկ

Կարեն
Սաֆարյան

Հաշվապահ

Հեռ՝ +37410575690(23)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2007 թվականից: «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանականերում իրականացնում է նախադպրոցական հաստատությունների կողմից նախադպրոցական միկրոծրագրերի գծով ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգումը:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` Տնտեսագետ

Վարդան
Պողոսյան

Գնումների գլխավոր մասնագետ

Հեռ՝ +374 10 57 56 90(27)

Էլ. փոստ՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2010 թվականից: «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է գնումների կազմակերպման` մրցութային փաթեթների պատրաստման, մրցույթների կազմակերպման և գնահատման հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացները:

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` մաթեմատիկոս, գործարար կառավարման մագիստրոս

Լիլիթ

Սեդրակյան

Գործավար

Հեռ՝ +37410575690(11)

Էլ. փոստ՝

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2013 թվականից: ԾԻԳ-ում աշխատանքի ընթացքում իրականացրել է փաստաթղթաշրջանառության գործընթաց:


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, լեզվաբանի որակավորում:

Վարդան
Մաթևոսյան

Գործերի կառավարիչ

Հեռ՝ +37410565790(65)

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>>  ԾԻԳ -ում աշխատում է 2015 թվականից:<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> -ում աշխատանքների շրջանակները ընդգրկում է՝ ապահովել ընդհանուր նյութատեխնիկական սպասարկումը, սարքավորումների ու փոխադրամիջոցների անխափան աշխատանքն ու շահագործումը

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետ  

 

Մասնագիտական որակավորումը՝ինժեներ-երկրաբան