Նորություններ

Մեկնարկել է ծրագրային հայտերի գնահատման փուլը թեմատիկ և ֆունկցիոնալ փորձագետների կողմից

22.02.2023

Փետրվարի 20-ին Ծրագրային հայտերի գնահատման համար պայմանագրեր են կնքվել 5 ուղղություններով՝ բժշկական/կենսաբանական գիտությունների, ճարտարագիտության/շինարարության, դեղագիտության/քիմիայի, ֆիզիկայի, տեխնոլոգիական գիտությունների և ֆունկցիոնալ աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների հետ։ Տեղեկացնենք, որ մինչ պայմանագրերի կնքումը իրականացվել են հետևյալ գործընթացները` 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից հայտարարվել է բուհերին դրամաշնորհային ծրագրերի տրամադրաման մրցույթը: Մրցույթի հայտարարությունը հրապարակվել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջերում:Դրամաշնորհային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված եղել 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ը: Սահմանված վերջնաժամկետի դրությամբ ստացվել են 11 դրամաշնորհային ծրագրերի հայտեր: Հիշեցնենք, որ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրով բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման համար նախատեսված է 1 միլիոն 695 հազար եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ։ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի ՆՄՀ շրջափուլի շրջանակներում նախատեսված է դրամաշնորհների տրամադրում առնվազն հինգ դրամաշնորհային ծրագրերի, որից առնվազն մեկը՝ կոնսորցիումային ծրագրի իրականացման համար։ Առանձին բուհերին տրվող դրամաշնորհի չափը կարող է լինել մինչև 250 000եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ, իսկ կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում՝ մինչև 500 000եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ: Նշենք նաև, որ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման նախապայման է հայտատու բուհի կողմից անհատական դրամաշնորհային ծրագրի համար առնվազն 15 տոկոս և կոնսորցիումային ծրագրերի համար առնվազն 20 տոկոս համաֆինանսավորման իրականացումը:
Միաժամանակ տեղեկացնենք, որ առաջնորդվելով ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկով սահմանված ընթացակարգով, ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվել է բուհերի կողմից ներկայացրած դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի իրավասության և ամբողջականության գնահատում, որից հետո բուհերին տրամադրվել է մեկ շաբաթ ժամանակ՝դրամաշնորհայինծրագրի հայտը լրամշակելու և բացակա անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու համար:
Հավելենք, որ դրամաշնորհային ծրագրերի իրավասության և ամբողջականության դիտարկումից հետո, ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի համաձայն, իրավասու և ամբողջական դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերը, ուսումնասիրվում և գնահատվում են Հայտերի գնահատման հանձնաժողովի (ՀԳՀ) կողմից։
ՀԳՀ-ն բաղկացած է համապատասխան ոլորտում մասնագիտական փորձառություն ունեցող մեկ թեմատիկ և երկու ֆունկցիոնալ փորձագետներից, որոնք ընտրվում են նախապես կազմված փորձագետների ցանկից (թեմատիկ և ֆունկցիոնալ փորձագետներն ընտրվում են մրցութային կարգով՝ անհատ խորհրդատուի ընտրության եղանակով):
Ըստ այդմ, հաշվի առնելով բուհերի կողմից ներկայացված հայտերի ուղղությունները, հինգ տարբեր ուղղություններով թեմատիկ և չորս ֆունկցիոնալ փորձագետների ընտրության համար հայտարարվել են մրցույթներ։ Մրցույթների հայտարարությունները տեղադրվել են www.gnumner.am, ինչպես նաև ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, ԿԳՄՍ նախարարության և Գիտության կոմիտեի պաշտոնական կայքէջերում։ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի համապատասխան ներկայացուցիչներից և ՀՀ ԿԳՄՍՆ ներկայացուցչից կազմված ընտրության հանձնաժողովն իրականացրել է հետաքրքրվածության հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնահատում: Նշենք, որ համաձայն ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի, հայտերը գնահատող փորձագետների ցանկը հաստատվում է ՆՄՀ համակարգող խորհրդի կողմից։
Նշենք նաև, որ ՀԳՀ-ները ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկով սահմանված ընթացակարգերին և ձևաչափերին համապատասխան չորս շաբաթվա ընթացքում պետք է գնահատեն ծրագրային հայտերը, որից հետո փորձագետների գնահատման արդյունքներն ու եզրակացությունները ներկայացվելու են ՆՄՀ համակարգող խորհրդին՝ ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար։

 

Նորություններ

25.05.2023 Նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններում մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում›› վարկային ծրագրի շրջանակում ‹‹Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում ապրիլ և մայիս ամիսների ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցեր են կատարել Արմավիրի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված... 19.05.2023 «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագրի և Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի հետազոտական արդյունքները ներկայացվեցին Նեյրոգիտության շաբաթվա շրջանակում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություն¬նե¬րի կենտրոն Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - «ՔՈԲՐԵՅՆ»» ծրագրի ամփոփիչ գիտաժողովը: «ՔՈԲՐԵՅՆ»-ը ԵՄ «Հորիզոն 2020» թվիննինգ գործողության առաջին ծրագիրն է Հայաստանում, որն իրականացվել է Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի հենքի... 18.05.2023 ՀՀ բուհերն իսկապես պետք է դառնան նաև գիտահետազոտական կենտրոններ. Ժաննա Անդրեասյան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում այսօր մասնակցել է «Քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություն­նե­րի կենտրոն Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - «ՔՈԲՐԵՅՆ»» ծրագրի ամփոփիչ գիտաժողովին: «ՔՈԲՐԵՅՆ»-ը ԵՄ «Հորիզոն 2020» թվիննինգ գործողության առաջին ծրագիրն է Հայաստանում, որն իրականացվել է ԵՊԲՀ...