Useful links

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
www.aniedu.am

ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.ktak.am

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈԽՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.armenic.am

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
www.scs.am

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
www.boh.am

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.mkuzak.am

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ
www.president.am

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
www.parliament.am

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.gov.amՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.armeniaforeignministry.com

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.edu.am

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.moh.am

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.minagro.am

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.minenergy.am

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mtc.am

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mnp.am

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.moj.am

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mss.am

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.minted.am

ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mincult.am

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mil.am

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
mfe.gov.am

ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.msy.am

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mindiaspora.amԱՅԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ
www.worldbank.org

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.anqa.am

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.atc.am

ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
www.ehea.info

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
www.prsp.am

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.himnadram.org

«ՆՈՐԱՎԱՆՔ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.noravank.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
www.armeniainfo.am

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԷՋ
www.armenian-genocide.org

Updates

23.06.2021 Monitoring of Preschool Micro-Programs in the RA Vayots Dzor Region  In the context of the activities of the sub-component of the RA MESCS’s "Center for Education Projects" PIU’s '' Promoting Readiness of Schoolchildren and Equal Opportunities at the Start of General Education '' the monitoring visits of the preschools established within the framework of the " Education Improvement" program started in February of this year. In the context of the visits, Armen martirosyan the coordinator of the... 21.05.2021 The Trainings of the Representatives of the General Educational Institutions Continue. Today, educational institutions provide online education in order to ensure the continuity of students' education.Online trainingimplies new approaches and ICT new tools.Given the challenges of the current situation "Center of Education Projects" continues to carry out training of the representatives of secondary educational institutions, in order to promote the use of ICT tools in the teaching process of the subjects.For about 550 teachers have been trained this year within... 10.05.2021 Expert visits to the educational institutions of the Tavush region of the Republic of Armenia have started    Based on the state standard of general education, by the orders of the Minister of MESCS of April 30 of 2021, the subject pilot standards and programs of the 2021-2022 academic years have been approved in order to be tested in Tavush region secondary schools.In the context of this works for the purpose of testing the subject standards and programs revised by the Center for Education Projects PIU of MESCS, the working visits of the experimental schools started since May 4, which...