Useful links

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
www.aniedu.am

ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.ktak.am

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈԽՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.armenic.am

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
www.scs.am

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
www.boh.am

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.mkuzak.am

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ
www.president.am

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
www.parliament.am

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.gov.amՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.armeniaforeignministry.com

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.edu.am

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.moh.am

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.minagro.am

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.minenergy.am

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mtc.am

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mnp.am

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.moj.am

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mss.am

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.minted.am

ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mincult.am

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mil.am

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
mfe.gov.am

ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.msy.am

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.mindiaspora.amԱՅԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ
www.worldbank.org

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.anqa.am

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.atc.am

ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
www.ehea.info

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
www.prsp.am

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.himnadram.org

«ՆՈՐԱՎԱՆՔ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.noravank.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
www.armeniainfo.am

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ԷՋ
www.armenian-genocide.org

Updates

22.01.2024 Monitoring visit to Yerevan State University On January 19 a working meeting was held in Yerevan State University (YSU). The representatives of the Ministry of Education Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia, the Higher Education and Science Committeeand the Centre for Education Projects PIU were present at the meeting. The aim of the meeting was the monitoring of the ongoing grant project of Competitive Innovation Fund (CIF) for higher education institutions of Armenia. Mushegh Rafaelyan, the Head of the grant... 19.01.2024 Monitoring visit to Armenian National Agrarian University On January 18 a working meeting was held in Armenian National Agrarian University (ANAU). The representatives of the Ministry of Education Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia, the Higher Education and Science Committee and the Centre for Education Projects PIU were present at the meeting. The aim of the meeting was the monitoring of the ongoing grant project of Competitive Innovation Fund (CIF) for higher education institutions of Armenia. The working group was welcomed... 18.01.2024 The Grant Project Monitoring was held in Armenian State Pedagogical University On January 17 a working meeting was held in Armenian State Pedagogical University (ASPU) The representatives of the Ministry of Education Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia, the Higher Education and Science Committeeand the Centre for Education Projects PIU were present at the meeting. The aim of the meeting was the monitoring of the ongoing grant project of Competitive Innovation Fund (CIF) for higher education institutions of Armenia.Marianna Harutyunyan ,the...