Նորություններ

Ամփոփվում է ԵԳՀ դրամաշնորհային ծրագրի չորրորդ փուլը

22.06.2018

Հունիսի 19-ին աշխատանքային այցով Երևանի Գլաձոր համալսարանում (ԵԳՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ԿԳՆ ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Երևանի Գլաձոր համալսարանի կողմից 2016 թվականից մեկնարկած Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: Խմբի անդամներին ողջունեց բուհի ռեկտոր, ի.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ժ. Ջհանգիրյանը: Նա ընդգծեց, որ այս դրամաշնորհային ծրագիրը լավ խթան է կրթության արդիականացման տեսանկյունից: Ներկաները շրջայցը սկսեցին կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայից, եղան իրավաբանական կլինիկայում, քննարկեցին դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված հետագա աշխատանքների և գործընթացների կազմակերպմանն առնչվող մի շարք հարցեր: ԵԳՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ռիմա Այդինյանը ներկաներին ծանոթացրեց ՆՄՀ շրջանակներում <<Իրավագիտություն մասնագիտության արդիականացում>> դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ աշխատանքներին: Ծրագրի ղեկավարի խոսքով դրամաշնորհային ծրագիրը միտված է Հայաստանում <<Իրավագիտություն>> մասնագիտության մրցունակության բարձրացմանը և իրավագիտության բնագավառում մասնագիտական գիտելիքներով օժտված կադրեր պատրաստելու նոր հնարավորությունների ստեղծմանը:
Նշենք, որ 2018 թվականի հունիսին ավարտվում է «Իրավագիտություն մասնագիտության արդիականացում» դրամաշնորհային ծրագրի չորրորդ փուլը: Այս փուլի մշտադիտարկման արդյունքում ներկաներն ամրագրեցին, որ ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված լաբորատոր սարքավորումների մի մասի մատակարարումն իրականացված է, ինչպես օրինակ՝ համեմատական մանրադիտակ, ստերեոմանրադիտակ, մատնադրոշմային փորձաքննության համար և փաստաթղթերի փորձաքննության համար նախատեսված սարքավորումներ և ծրագրեր , որոնց մատակարարումն իրականացվել է նախորդ մշտադիտարկման այցից հետո, տեղադրված էին համապատասխան լաբորատորիայում: Հիշեցնենք, որ դրամաշնորհային ծրագրի նախորդ փուլերում են իրականացվել լաբորատորիայի տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները, նախատեսված գույքի, համակարգչային և այլ տեխնիկայի ձեռքբերումը: Նորաստեղծ լաբորատորիայում, դիտարկելով լաբորատոր սարքավորումները, ԿԾԿ ԾԻԳ-ին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերող անհատ խորհրդատու Տիգրան Պողոսյանը քննարկեց լաբորատոր սարքավորումների գործարկման և պահպանման հետ կապված մի շարք հարցեր:
Ծրագրի համատեքստում մշակվել է կրիմինալիստիկական ուսումնական կաբինետի և լաբորատորիայի կիրարման համար փաստաթղթային հենքը: Մշակվել և տպագրվել է <<Կրիմինալիստիկական գործունեություն>> մագիստրոսական ծրագրի ձեռնարկը: Ծրագրի ղեկավարը նշեց նաև, որ ընթացքում է իրավագիտություն մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակման և վերանայման գործընթացը իրավաբանական կրթությունը նորովի կազմակերպելու համար: Դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարի հավաստմամբ մասնագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) արդիականացման արդյունավետության ապահովման նպատակով իրականացվել են հանդիպումներ ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ, ձևավորվել է աշխատանքային խումբ և ներգրավել է անհատ խորհրդատու, իրականացվել են հարցումներ, դրանք վերլուծության փուլում են և առաջիկայում հարցումների համադրմամբ, վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա կմշակվեն առաջարկներ:
Ռիմա Այդինյանի հավաստմամբ պատրաստ է ՄԿԾ արդիականացման ուղղությամբ իրականացվող վերապատրաստումների պլան-ժամանակացույցը. վերապատրատումները իրականացվելու են 2 փուլով և կմեկնարկեն հաջորդ շաբաթ>>,- հավելեց ծրագրի ղեկավարը:
Ծրագրի ղեկավարը նշեց, որ ամփոփվել են նաև <<Կրիմինալիստիկական գործունեություն>> մագիստրոսական կրթական ծրագրի նկարագրի և ուսումնական պլանի վերամշակման աշխատանքները և իրականացվել են նորացված ուսումնական պլանի դասընթացներին համապատասխան մասնագետների հավաքագրման աշխատանքները:
Հավելենք, որ ժամանակակից սարքավորումներով զինված լաբորատորիայից և կլինիկայից օգտվելու հնարավորություն կունենան ոչ միայն ԵԳՀ-ի ուսանողները և դասախոսները, այլև այս ոլորտի այլ մասնագետներն ու սովորողները՝ համաձայն բուհի դրամաշնորհային ծրագրով ամրագրված սկզբունքների և նպատակ ունենալով ընդլայնել ստեղծվող ենթակառուցվածքների արդյունավետ կիրառման հնարավորությունները:
 

Նորություններ

13.07.2018 Համաշխարհային Բանկի պատվիրակությունը հանդիպել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին Հուլիսի 9-13-ը Երևան է ժամանել Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) կրթության հարցերով թիմը՝ ընթացող աշխատանքների որակի մոնիտորինգ իրականացնելու նպատակով: Այցի շրջանակներում հուլիսի 10-ին և 11-ին Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը հանդիպել է ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպումներին ներկա էին Համաշխարհային բանկի «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար Կատյա Մարինա Հերրերա Սոսան, ՀԲ «Կրթության բարելավում» ծրագրի թիմի համաղեկավար, ավագ տնտեսագետ Սորեն Նելմանը,... 12.07.2018 Նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններում մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում հունիս և հուլիս ամիսների ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցեր են կատարել մայրաքաղաքի, Վայոց Ձորի, Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերի նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններ: Աշխատանքային այցերի նպատակը Երևանում և վերոնշյալ... 10.07.2018 Ամփոփվում է ՆՄՀ հավելյալ շրջափուլի դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը Հուլիսի 8-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ): Մշտադիտարկումն իրականացնում էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները` մասնագիտական աջակցության խորհրդատուի հետ համատեղ: Խմբի անդամներին ողջունեց բուհի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Ե. Սերոբյանը: Նա ընդգծեց, որ այս դրամաշնորհային ծրագիրը լավ խթան է թե կրթության...