First page

ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հիմնական նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտում որակի, համապատասխանության, հասանելիության և արդյունավետության բարելավման ուղղված բարեփոխումային ծրագրերի իրականացումն է:

Նորություններ

13.02.2015 <<Կրթության բարելավում>> նոր ծրագրի մեկնարկը
Հայաստանի Հանրապետությունը Միջազգային զարգացման ընկերակցության և Վերակառուցման եվ զարգացման միջազգային բանկի հետ 2014 թվականի մայիսի 23-ին կնքել է համաձայնագրեր <<Կրթության բարելավում>> ծրագիրը ֆինանսավորելու վերաբերյալ: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության բարելավումը, այդ թվում տարրական դպրոց ընդունվող երեխաների պատրաստվածության ապահովումը, ավագ դպրոցներին կրթական ռեսուրսների...

Հայտարարություններ

13.04.2015 <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով ճարտարագետ-խորհրդատուի ընտրության ս.թ. ապրիլի 4-ին տրված հայտարարության փոփոխություն մասին

ՀՀկրթությանևգիտությաննախարարության<<Կրթականծրագրերիկենտրոն>>ԾԻԳ-ը, <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել դպրոցներիվերանորոգում: Այդ աշխատանքներին աջակցելու նպատակով նախատեսվում է ճարտարագետ-խորհրդատուի ընտրություն:  

Տվյալխորհրդատվականծառայությունըներառումէհետևյալաշխատանքները.  

Ø  մշակել նախագծային...

Իրադարձություններ

1.11.2012 <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>>իրավաբանական անձանց միությունը կազմակերպեց դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալների հավաք

 

<<Կրթության որակ և համապատասխանություն>> երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության հետ կնքված պայմանագրի ներքո 2012թ.-ի հոկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ  <<Դպրոց-կենտրոնների միություն>> իրավաբանական անձանց միության կողմից կազմակերպված սեմինար` ուսումնական աշխատանքի գծով դպրոցի տնօրենի տեղակալների համար...
Syndicate content